Schrijfgroepen

Kun je wel wat hulp gebruiken bij regelmatig schrijven en publiceren?

Voel je een gebrek aan tijd, momentum of structuur om aan je onderzoek te werken?

Een schrijfgroep kan hierbij helpen. Academici die deel uit maken van een schrijfgroep vinden onderzoek doen en schrijven vaak leuker dan voorheen. Bovendien publiceren ze niet alleen twee keer zo veel als eerst, maar schrijven ze ook betere stukken.

Ik heb een duidelijke visie op effectiviteit en productiviteit, die draait om het formuleren van concrete doelen en tijd maken om te schrijven—zonder altijd te hoeven werken. Mijn begeleiding zorgt voor de nodige structuur, een stok achter de deur, hulp bij obstakels en het creëren van duurzame schrijfroutines. 

Schrijfgroepen: persoon die aan het schrijven is, kop koffie in de buurt, aan houten tafel


Schrijfcoaching beslaat minimaal één semester waarin de schrijfgroep één keer per maand bijeenkomt. Dit geeft deelnemers de tijd om tussendoor genoeg te produceren zonder al te veel uit te stellen. De groepen bestaan uit maximaal 8 deelnemers en duren 1,5 uur per keer. Een schrijfgroep kan bestaan uit een homogene groep mensen, zoals bijvoorbeeld alleen post-docs en andere early career researchers, maar ook uit een groep met academici van verschillende disciplines en met verschillende ervaringen. De voertaal kan zowel Engels als Nederlands zijn. 


Astrid Bracke coaching

Naast coach en docent ben ik een actief én productief onderzoeker. Als één van de weinigen in mijn cohort promoveerde ik in 2012 binnen vier jaar. Ik ben internationaal gerenommeerd onderzoeker in mijn vakgebied en publiceer artikelen, hoofdstukken en boeken.

Dit alles doe ik naast mijn baan als docent van vier dagen in de week: ik heb dus uitstekende technieken en strategieën ontwikkeld om in weinig tijd veel te bereiken en grote projecten op te delen in kleinere stukken. 

Interesse? Neem contact met me op over kosten en mogelijkheden. Ik kijk er naar uit je te helpen effectief en met plezier te schrijven!